Search
vineri 19 august 2022
 • :
 • :

S.P.C.L.E.P. Roznov

   În atenţia cetăţenilor care se adresează 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Roznov

     În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din O.U.G. 97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite (dosare la care se efectuează verificări suplimentare, prevăzute de lege), termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

     Pentru dosarele care nu necesită verificări suplimentare, în anumite situaţii, respectiv motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale, bancare, poştale, etc. şeful serviciului/persoana desemnată să coordoneze/conducă activitatea serviciului, la solicitarea cetăţeanului, poate să dispună eliberarea actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului.

     Persoanele care solicită eliberarea actului de identitate înainte de termenul planificat la ghişeu se vor prezenta în audienţă la şeful serviciului/persoana desemnată să coordoneze/conducă activitatea serviciului cu cererea-tip primită de la ghişeul de primiri documente în următorul interval orar: Luni- Vineri10.00 – 12.00

     Pentru eliberarea actului de identitate înainte de termenul planificat la ghişeu nu există nici o taxă suplimentară.

     Nu pot fi soluţionate înainte de termenul planificat la ghişeu cererile de eliberare a actelor de identitate la care sunt necesare verificări suplimentare (verificări pierdere buletin de identitate, verificări majori fără acte de identitate, neconcordanţe în actele de stare civilă, aviz de la serviciul de paşapoarte pentru schimbarea domiciliului din străinătate în România, verificări cetăţenie, verificări fizionomie, verificări declaraţii pe propria răspundere în cazurile prevăzute de lege, verificări persoane din categoria celor lipsite de adăpost, verificări în evidenţele altor servicii,etc.)

     De regulă, la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Roznov termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate este de 5 zile lucrătoare.

    În situaţii deosebite în care, din motive obiective, se stabileşte termenul de soluţionare a cererilor de eliberare a actului de identitate într-o perioada mai mare de 5 zile lucrătoare cetăţenii sunt informaţi la ghişeele serviciului de evidenţă a persoanelor.

 • Contravaloare Carte de identitate 7 lei
  • Contravaloare Carte de identitate provizorie 1 leu
  • Taxă furnizare date cu caracter personal din R.N.E.P. 1 leu/persoana verificată.
  • Respectivele taxe se plătesc la Direcția de Taxe și Impozite a orasului Roznov cu următoarele informații privind plata:
  IBAN – RO49TREZ49121340202XXXXX
  BENEFICIAR: ORAS ROZNOV, CUI 2612901