Search
vineri 19 august 2022
  • :
  • :

Regulament de funcționare

Partea a I a
Organizarea si Functionarea Politiei Locale
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art.1.Prevederile prezentului regulament-cadru reglementeaza modul de organizare si functionare a Politiei Locale orasului Roznov si se aplica personalului Politiei Locale organizate in conformitate cu dispozitiile Legii politiei locale nr. 155/2010 si a Regulamentului cadru aprobat prin H.G. nr.1332 / 2010.
Art.2. (1)Poliţia Locala Roznov este o unitate, fara personalitate juridică destinată să asigure ordinea şi liniştea publică, paza obiectivelor din competenţă, a bunurilor de interes public şi privat,activitatilor de circulatie rutiera,protecţia mediului înconjurător ,activitatilor comerciale,disciplina in constructii si afisaj stradal,evidenta persoanelor,precum şi însoţirea şi protecţia reprezentanţilor Primăriei si altor institutii locale si de stat în activităţile specifice pe teritoriul de competenţă.
(2) Politia locala solicita interventia unitatilor/structurilor teritoriale competente ale Politiei Romane sau ale Jandarmeriei Romane pentru orice alte situatii ce excedeaza atributiilor ce ii revin, potrivit prezentei legi.
(3) Politia locala poate incheia cu alte autoritati si institutii publice protocoale de cooperare avand ca obiect detalierea modalitatilor prin care, in limitele competentelor legale ale fiecarei structuri, acestea isi ofera sprijin in indeplinirea activitatilor sau a misiunilor specifice.
Art.3. Sediul Politiei Locale Roznov situat in strada Tineretului, nr. 7
Art.4. Intocmirea si certificarea documentelor si actelor emise in numele structurii de Politie Locala se va face astfel:

Citeste mai mult: