Search
vineri 19 august 2022
  • :
  • :

Mediu

CURATENIA DE PRIMAVARA

Stimaţi locuitori ai oraşului Roznov, vă informam că au început acţiunile de ecologizare în localitate, urmând a fi întreprinse acţiuni de strângere a deşeurilor si a ambalajelor, abandonate pe spatiile verzi, căile de comunicaţie, in locuri publice sau in alte locuri nepermise.

Populaţia va depozita reziduurile menajere si gunoiul numai în locuri special amenajate în acest scop, acestea fiind preluate de către un operator de salubritate autorizat sau de către angajaţii primăriei angajaţi la Legea 416/2001.

Vă aducem la cunoştinţă că, conform Regulamentului de ordine publică, privind asigurarea şi păstrarea curăţeniei precum şi buna gospodărire a localităţii, Capitolul III – Obligaţii ale cetăţenilor, art. 6, lit.”a” să asigure întreţinerea şi curăţenia locuinţelor şi terenurilor pe care le deţin în proprietate sau în chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora. Proprietarii sunt obligaţi să asigure împrejmuirea proprietăţilor deţinute (inclusiv a terenurilor virane) evitând depozitarea gunoaielor şi formarea focarelor de infecţie, respectând aliniamentul stradal; şi lit. “e” să asigure în permanenţă curăţenia trotuarului, întreţinerea spaţiului verde, pomilor din faţa curţii.

ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI MEDIU

     Aderarea României la Uniunea Europeana a constituit pentru societatea româneasca un obiectiv strategic fundamental. Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, in anul 2007 s-a infiintat Compartimentul de Mediu in cadrul Primariei Orasului Roznov.
Compartimentul Mediu este menit sa actioneze pentru a asigura populatiei un mediu sanatos în armonie cu dezvoltarea economica si cu progresul social al orasului Roznov.
Misiunea noastra, este de a asigura un mediu mai bun în Roznov pentru generatiile prezente si viitoare si realizarea unor îmbunatatiri majore si continue ale calitatii mediului inconjurator.

Atributiile Compartimentului Mediu:

01.Urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor administraţiilor publice locale privind protecţia mediului şi a hotărârilor referitoare la protecţia mediului emise de Consiliul Local al orasului Roznov…              

                Citeste mai mult